Telecom2Business B.V. - Waanderweg 190 - 7812 HZ - Emmen - T 0591 - 673078 | contact

Het 1,2,3, besparingsplan!

 

"Veel bellers betalen nog steeds de hoofdprijs"

 

Veel zakelijke bellers betalen nog steeds de hoofdprijs. Hoewel je zou denken dat er in deze crisistijd goed op de kleintjes wordt gelet, is uit onderzoek naar voren gekomen dat een groot deel van de zakelijke bellers nog steeds geen gebruik maakt van alternatieve aanbieders. Dit in tegenstelling tot de particuliere gebruiker, die al massaal gebruik maakt van de vaak veel goedkopere alternatieven.

 

 

Verschillen van 40% zijn geen uitzondering

 

In het onderzoek kwam eveneens naar voren dat de tarieven in sommige gevallen meer dan 40% verschillen en bij gesprekken naar internationale bestemmingen is dat soms meer dan 50%. Eén en ander is mede afhankelijk van de gebruikte techniek (traditionele telefonie of VoIP). Het is goed te weten dat bij beide technieken voor alternatieve aanbieders gekozen kan worden.

 

 

Het bewijs

 

Opvallend is dat de zakelijke markt sneller tot overstappen bereid lijkt te zijn als een reeks aansprekende referenties kan worden opgevoerd. Hieruit zou men kunnen concluderen dat de telecomwereld voor de gemiddelde ondernemer nog wat ondoorgrondelijk is. Wellicht geldt ook hier het spreekwoord "onbekend maakt onbemind".

 

 

De proef op de som

 

Gelukkig is er de mogelijkheid om ervaring op te doen met andere aanbieders zonder direct een contract aan te gaan voor langere tijd. Een voorbeeld hiervan is het 1,2,3 besparingsplan van Telecom2Business. Dit biedt de mogelijkheid om aan de alternatieven te "ruiken" maar ook om stapsgewijs de moderne technieken binnen de eigen organisatie te integreren.